Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Анализи

Защо се продава бизнес , част I

на 24.08.2010

Ако трябва да го кажа с едно изречение: Поради търсещото начало, заложено в човека. Какъвто и да е бизнесът, винаги има моменти на трудности, на ко­лебание, на неудоволетвореност, които...

Защо се купува бизнес , част III

на 12.08.2010

При анализа за купуване на бизнес е важно да се разбере дали той е управляван вещо и грамотно. Условията на макросредата в прехода позволиха на много недоста­тъчно подготвени собственици да...

Защо се купува бизнес , част II

на 11.08.2010

В причините за всяко едно предлагане на бизнес или на обособена дейност има известна доза негативизъм. Трябва да го разкриете, да го разберете, да го усетите. Не винаги тази неблагоприятност е...

Защо се купува бизнес , част I

на 10.08.2010

Най-общо: за да не започваш отначало, за да прескочиш няколко стъпала. Купуването на бизнес е обусловено от приемствеността на икономиката, на обществото. Винаги е по-добре да продължиш отнякъде,...

Що е биэнес , част III

на 06.08.2010

Всичко започва от мислите. От онази съкровена част от всекиго, коя­то остава скрита, но която предопределя действията, която трасира успеха. Животът ти е такъв, каквито са мислите ти. Мислите...

Що е бизнес , част II

на 05.08.2010

Бизнесът е олтар, който сам си създаваш и за който сам се грижиш. Сам изграждаш упование, което споделяш с другите, с обществото. Крайният резултат от всеки бизнес е свръх продуктът (това, което е...

Що е бизнес , част I

на 04.08.2010

Бизнесът представлява осъществяване на самостоятелна стопанска дейност, която произвежда краен продукт - стоки, вещи, услуги - които се предлагат свободно на пазара. Процесът на осъществяване на...

Кога и в какво състояние да купите бизнес

на 25.03.2010

Основният смисъл на купуването на бизнес е да се прескочи нача­лото, част от стъпалата за създаване на собствена дейност. Да започ­неш не от нулата, а някъде от по-високо. И в зависимост...

Стратегия за продажба на бизнеса

на 25.03.2010

Стратегията е съвкупност от цели и мерки, които да доведат до про­дажба на бизнеса. Тя включва: - основание - обяснение за предлагането; - начини за представяне на дейността; - оценка на...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса

на 24.03.2010

Във всеки един етап бизнесът е продукт. Той има цена.   Бизнес може да се предложи за продаване във всеки един момент от съществуването, във всеки етап от жизнения му цикъл. Просто...

Жизнен цикъл на бизнеса

на 24.03.2010

Всяко явление има своето развитие, своя цикъл. Икономическите начинания в общи линии преминават през след­ните фази: 1. въвеждане; 2. развитие; 3. зрелост; 4. упадък. Независимо дали я...

Защо се продава бизнес

на 28.10.2010

Ако трябва да го кажа с едно изречение: Поради търсещото начало, заложено в човека. Какъвто и да е бизнесът, винаги има моменти на трудности, на ко­лебание, на неудоволетвореност, които...

Що е биэнес

на 22.03.2010

Бизнесът представлява осъществяване на самостоятелна стопанска дейност, която произвежда краен продукт - стоки, вещи, услуги - които се предлагат свободно на пазара. Процесът на осъществяване на...

  Предишна | Следваща
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »