Статии

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част I

на 09.04.2010

Продаване на бизнес в начален етап В този етап бизнесът няма свое стабилно място на пазара и той трудно може да бъде продаден изгодно. Защото е пренатоварен с очак­вания, с мечти. Все още...

Жизнен цикъл на бизнеса , част VII

на 08.04.2010

Нежеланието за промяна довежда до нежелана промяна. В този етап срещан вариант е и отказът от покупка от страна на потенциални купувачи. Причините може да са различни, но основно­то е, че след...

Жизнен цикъл на бизнеса , част VI

на 06.10.2010

Последната фаза на цикъла е упадъкът, затихването на дейността.  Във фазата на упадък настойчиво се проявяват негативните страни на изградената система, но нейното съществуване продължава,...

Жизнен цикъл на бизнеса , част V

на 07.09.2010

Зрелостта е илюзорен етап - уж всичко е добре, но не е на добре. (Дори имаме такава поговорка.) Всъщност едно умело ръководство може доста да поизцеди зрелост­та, може да я удължи и да отсрочи...

Жизнен цикъл на бизнеса , част IV

на 03.09.2010

Третият етап от жизнения цикъл на бизнеса е най-богат. Когато само събираш плодовете на предишните си усилия.  Но... всичко е добре до време, след това започва упадъкът. В състояние на...

Жизнен цикъл на бизнеса , част III

на 02.09.2010

Етапът на растеж/разрастване на бизнеса  е по-продължителен и грижите за него имат за цел да го направят дълготраен и колкото може по-късно да достигне зрелостта. Във втория етап на цикъла...

Жизнен цикъл на бизнеса , част II

на 01.09.2010

Етапът на въвеждане е най-труден - предприемачът трябва да нау­чи и да усвои  много неща, като за някои от тях дори не е и предполагал. Ще му се наложи да придобива нови умения, да полага...

Жизнен цикъл на бизнеса , част I

на 30.08.2010

Всяко явление има своето развитие, своя цикъл. Икономическите начинания в общи линии преминават през след­ните фази: 1. въвеждане; 2. развитие; 3. зрелост; 4. упадък.   Независимо...

Защо се продава бизнес , част II

на 25.08.2010

Когато и купувачът е търсеща личност - същото важи и за него. И неговите шансове за развитие и успех стават неограничени, ако покуп­ката отговаря на мечтите му. Друг път бизнесът навлиза в...

Защо се продава бизнес , част III

на 26.08.2010

От друга страна обществото ни засега е малко резервирано към та­кива промени. Неизживяната консервативност и износените представи от отмина­лата индустриална епоха, създават друго...

Защо се продава бизнес , част I

на 24.08.2010

Ако трябва да го кажа с едно изречение: Поради търсещото начало, заложено в човека. Какъвто и да е бизнесът, винаги има моменти на трудности, на ко­лебание, на неудоволетвореност, които...

Защо се купува бизнес , част III

на 12.08.2010

При анализа за купуване на бизнес е важно да се разбере дали той е управляван вещо и грамотно. Условията на макросредата в прехода позволиха на много недоста­тъчно подготвени собственици да...

Защо се купува бизнес , част II

на 11.08.2010

В причините за всяко едно предлагане на бизнес или на обособена дейност има известна доза негативизъм. Трябва да го разкриете, да го разберете, да го усетите. Не винаги тази неблагоприятност е...

Защо се купува бизнес , част I

на 10.08.2010

Най-общо: за да не започваш отначало, за да прескочиш няколко стъпала. Купуването на бизнес е обусловено от приемствеността на икономиката, на обществото. Винаги е по-добре да продължиш отнякъде,...

Що е биэнес , част III

на 06.08.2010

Всичко започва от мислите. От онази съкровена част от всекиго, коя­то остава скрита, но която предопределя действията, която трасира успеха. Животът ти е такъв, каквито са мислите ти. Мислите...

Що е бизнес , част II

на 05.08.2010

Бизнесът е олтар, който сам си създаваш и за който сам се грижиш. Сам изграждаш упование, което споделяш с другите, с обществото. Крайният резултат от всеки бизнес е свръх продуктът (това, което е...

Що е бизнес , част I

на 04.08.2010

Бизнесът представлява осъществяване на самостоятелна стопанска дейност, която произвежда краен продукт - стоки, вещи, услуги - които се предлагат свободно на пазара. Процесът на осъществяване на...

Кога и в какво състояние да купите бизнес

на 25.03.2010

Основният смисъл на купуването на бизнес е да се прескочи нача­лото, част от стъпалата за създаване на собствена дейност. Да започ­неш не от нулата, а някъде от по-високо. И в зависимост...

Стратегия за продажба на бизнеса

на 25.03.2010

Стратегията е съвкупност от цели и мерки, които да доведат до про­дажба на бизнеса. Тя включва: - основание - обяснение за предлагането; - начини за представяне на дейността; - оценка на...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса

на 24.03.2010

Във всеки един етап бизнесът е продукт. Той има цена.   Бизнес може да се предложи за продаване във всеки един момент от съществуването, във всеки етап от жизнения му цикъл. Просто...