Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Жизнен цикъл на бизнеса , част IV

2010-09-03

Третият етап от жизнения цикъл на бизнеса е най-богат. Когато само събираш плодовете на предишните си усилия.  Но... всичко е добре до време, след това започва упадъкът. В състояние на зрелост, когато ползата на обществото от бизнеса придобие достатъчни размери, започват да се проявяват симптомите за изчерпване на ефективността на системата и за необходимост от про­мяна, от ново начало. Омаяни от приходите, повечето собственици не усещат нещата, са­мо заблуждават се, приемат зрелостта за вечно състояние. Лъжат се, че това може да продължи безкрай.

 

Няма вечно състояние. Вечно е движението, вечни са промените. А след зрелостта следва затихване, снижаване, упадък - изберете си каквото искате определение. Много малко собственици, чийто бизнес е достигнал този етап, си дават сметка за точното състояние на нещата. Спасява ги инстинктът, онази неосъзната способност да предугаждаме, да предчувстваме, да променяме. Възможен изход - продажба на бизнеса - като продълже­ние. Затова и предлагането на бизнес за продажба във фазата на зрелост не е рядко явление. Самият живот го изисква. Дори обществото го подкрепя, защото и то няма полза дейността да премине в следващия етап, в упадъка или затихването. По-добре е да се смени собственикът, друг да поеме ръководството и да възроди или да преустрои дейността, да я премести в растежа и разрастването.


Обратно