Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Жизнен цикъл на бизнеса , част III

2010-09-02

Етапът на растеж/разрастване на бизнеса  е по-продължителен и грижите за него имат за цел да го направят дълготраен и колкото може по-късно да достигне зрелостта. Във втория етап на цикъла икономиката и обществото вече приемат бизнеса и спомагат за неговото развитие. На преден план излизат положителните му качества и всички усилия са в посока на тяхното разгръщане. Докато при въвеждането стремежът е да се върви по-бързо, при раз­растването целта е добрите резултати да се задържат за по-дълго време, да се удължат.

Разрастването е жизнерадостният етап на бизнеса. Повече усилия - повече резултати, още иновации - още резултати. Този етап е лесно управляем и достатъчно устойчив. При него системата за производството на крайния продукт е изгра­дена, проблемите с квалификацията на персонала са овладени, разши­ряването на дейността става без напрежение, разчетите във времето са стабилни. Хоризонталното и вертикалното развитие взаимно се до­пълват и подкрепят, без да стигат до неизпълними задачи.

Пазарният дял е устойчив, неговото разширяване се предначертава, рискът е заменен с пресмятане. Дейността е устойчива, животът - прекрасен. Растежът, разрастването на дейността е същността на биз­неса, неговата същинска част. И не се иска много, за да успееш да го задържиш, да го продължиш. Най-лесно е да се предложи бизнес в растеж, който вече е намерил своето място на пазара и продукцията от дейността генерира устойчиви приходи. В този етап каквато и новост да въведеш, възвръщаемостта е гарантирана, увеличава се, пазарното участие нараства. Работиш - получаваш - влагаш... и пак получаваш.

В този етап не се намират лесно причини за продажба. Тяхното появяване най-вероятно е свързано с нещо странично за дейността, с някакво външно влияние. Причините за предлагане на бизнес в етап на растеж са вън от не­го и не развалят състоянието му. Дейност в растеж е много съблазнителна оферта, доста примамли­во предложение за купувача. Каквато и цена да сложи продавача, той във всички случаи губи. Защото системата е в готовност за работа за още дълго време. И няма начин предлагащият собственик да включи всички бъдещи възможности в сметките си. Неговата калкулация е моментна. Дълготрай­ност­та на изграденото няма как да влезе в сметките.

При такава сделка изгодите са на страната на купувача. За прода­вача остава само лесната реализация, по-бързото приемане на предло­жението му. Най-лесно е да продадеш бизнес в растеж.  Но пък такъв бизнес най-рядко се предлага.


Обратно