Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Анализи

Пандемията не е време за паника, а време за планиране на финансите

на 05.05.2020

Проактивното планиране ще Ви помогне в постигането на Вашите краткосрочни и дългосрочни финансови нужди и цели, особено в периоди на затруднение. Проактивното планиране ще ви помогне в...

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време да свръхконтролира подчинените си, без да има реална необходимост от това Шефът ви непрестанно надзирава работата ви, настоявайки, че...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10 гарантирани стъпки, които трябва да спазва, за да се докаже като утвърден на пазара. През последните години все по-голяма популярност набират...

IPS7: Все повече фирми с GPS пролседяване в България

на 29.11.2018

Контролът е един от най-съществените фактори за управлението на всеки бизнес в наши дни. Контрол над транспортни и производствени средства, над ресурси и над служителите. Ефективен,...

Стратегия за продажба на бизнеса, част III

на 06.07.2013

След това нещата се поемат от тактиката. Тя трябва да разработи конкретни кратковременни мероприятия за подобряване на дейността и да ги разпредели като задачи към заетите в нея. При ...

Стратегия за продажба на бизнеса , част II

на 30.06.2013

Друг елемент от стратегията за продажба на бизнеса е оценката. Първата оценка, а често и окончателната, прави самият собственик. И така е редно. Защото само той знае колко и какво му е струвало...

Стратегия за продажба на бизнеса , част I

на 28.06.2013

Стратегията е съвкупност от цели и мерки, които да доведат до про­дажба на бизнеса. Тя включва: - основание - обяснение за предлагането; - начини за представяне на дейността; - оценка на...

Дизайн и трансформация на бизнеса

на 11.05.2011

Днес компаниите трябва да отговорят на постоянно нарастващото търсене на продукти, отличаващи се с добър дизайн. Която и индустрия да разгледаме, няма да е трудно да определим компаниите и...

Осъществяване на дейност от гражданско дружество

на 21.07.2010

Най-гъвкавата форма засега за осъществяване на бизнес. Малко или доста непопулярна, но най-ефективна. И като за начало на дей­ност и като за съдружие. При покупката на бизнес е много...

Осъществяване на дейност от търговско дружество

на 20.07.2010

Това е най-често срещаният вариант. Търговското дружество е позната и добре приета форма. Засега е и данъчно стимулирана - дружеството дължи по-ниски данъци от ед­ноличния търговец....

Осъществяване на дейност като едноличен търговец

на 16.07.2010

 В последно време едноличният търговец, като форма на организа­ция, е малко притиснат от данъчните правила. Явна е тенденцията към утежняване на данъчното бреме за такива собственици. За...

Начини за осъществяване на дейност

на 14.07.2010

При прехвърлянето на дейността възниква още един въпрос - как­ва икономическа форма да приеме новата структура. Вариантите са следните: - фирма на едноличен търговец; - търговско...

Прехвърляне на дейността чрез закриване на фирматa

на 13.07.2010

Това е по-гъвкав способ. Първо - защото не се прехвърля всичко. Нормално е при една сдел­ка за покупко-продажба на бизнес не всичко да се прехвърли, или да се раздели на части, на няколко...

Прехвърляне на дейност по правилата на Търговския закон

на 09.07.2010

Това е най-често прилаганата процедура. Но е най-неизгодната. С излишни обременелости. Обикновено за нея се търси помощта на ад­вокат. А на него това му е работата - да източва приходи от...

Обновяване на дейността от купувача

на 08.07.2010

Новият собственик задължително пренарежда нещата. Има желание, прави го с ентусиазъм и залага на промените - за по-добър резултат. Първата стъпка е да разбере какво всъщност е придобил - въз...

Подобряване на дейността от продавача

на 06.07.2010

Това не е задължително за него, но ако го направи, може да получи повече от сделката. Продавачът обикновено няма време или възможности да направи цялостен анализ и да предприеме ефективни мерки за...

Избор на начина за осъществяване на дейност

на 24.06.2010

Ако трябва да се степенуват по режим на облага­не, най-облагоде­телст­вани са съд­руж­ни­ците в търговски и граждански дру­жества (с доходи от дивиденти), след...

Последователност на финансовия анализ , част V

на 01.06.2010

5.Оценка на репутацията Репутацията представлява общественото и пазарното мнение за дейността. За нея няма измерители. Тя е нещо неуловимо, физически неопре­делимо и е трудно да й се сложи...

Последователност на финансовия анализ , част IV

на 31.05.2010

4.Оценка на реализацията на дейността Първият параметър е годишният оборот от дейността. А проблемът е в неговата истинност. На практика осчетоводените резултати се различават от действителните...

Последователност на финансовия анализ , част III

на 28.05.2010

3.Оценка на работните места Всяко работно място е източник на приходи за бизнеса. Това нала­га да се сравни заплащането на труда с приноса му към дейността. При добра работа и оптимизирано...

  Предишна | Следваща
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »