Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Защо се купува бизнес , част I

2010-08-10

Най-общо: за да не започваш отначало, за да прескочиш няколко стъпала. Купуването на бизнес е обусловено от приемствеността на икономиката, на обществото. Винаги е по-добре да продължиш отнякъде, отколкото да стартираш от началото. По отношение купуването на бизнес има един изначален проблем - националният ни стремеж към индивидуалност, която в случая се изя­вява като желание всичко да изградим сами, да започваме все от нулата. Не е нужно. Опитът на другите, постигнатото от тях, също е цен­но и можем да стъпим върху него, да го продължим. Купуването на бизнес е такава възможност. Разбира се, винаги има нужда от дооправяне, от въвеждане, от ор­ганизиране. Но пък, когато повечето от нещата работят и са в действие, вложе­ните усилия дават по-видими резултати.

 

Ползването на чужд опит, на чужди достижения си има своите про­б­леми и предизвикателства. Първият важен въпрос е: От кого купувате? По принцип няма непечеливш бизнес, има недобре управлявани дейности, има неграмотни и неуспяващи собственици. Освен това, всеки човек, всеки бизнесмен си има свое излъчване, свое въздействие и това се прехвърля върху всичко, с което той се занимава, върху всичко, което той досяга.

 Всеки бизнесмен създава свое мироздание. И в него проектира се­бе си, своя свят, своите разбирания. Затова първият въпрос, на който трябва да си отговорите, е: от ко­го купувате, какво купувате - система, с възможности да генерира позитивности или дейност, заразена с некомпетентност, некоректност и мнителност.

 


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com