Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Жизнен цикъл на бизнеса , част I

2010-08-30

Всяко явление има своето развитие, своя цикъл. Икономическите начинания в общи линии преминават през след­ните фази:

1. въвеждане;

2. развитие;

3. зрелост;

4. упадък.

 

Независимо дали я забелязваме или не, схемата е неотменима, ци­кълът действа неумолимо.

Първи етап - въвеждане на бизнеса. Това е началната фаза, в която бизнесът търси своето място, своя­та ниша, своя пазар. В този етап рискът е доста голям, справянето е свързано с много усилия, неизвестностите са на всяка стъпка. Началото е най-трудно - всичко е ново, всичко е непознато. Тряб­ва да дадеш добър продукт, за да ти обърнат внимание, трябва да се научиш да го предлагаш добре, за да печелиш клиенти, трябва да се научиш да работиш с тези, които ти помагат и да управляваш тези, които работят за теб.

 

Във фазата на зараждане обществото проявява открито или прикрито неприемане - защитна реакция срещу новото, срещу промяната. Обществото е инертна система. И в тази, не много благоприятна среда, дейността трябва да се орга­низира, да се осъществи, за да стигне до крайния продукт и да го про­даде.  И всичко трябва да се прави с хъс и с внимание, защото нишата най-вероятно е заета, там вече други правят същото, понякога и по-доб­ре.

Единственото, което може да помогне по-осезаемо на начинанието е добрата организация, включването на нова подредба и на иновации (нововъведения). Ако бизнесът започва от намерението: Аз мога и зная как да направя това по-добре - и ако нещата са разумно премерени, няма проблем - етапът на въвеждане минава бързо и успешно. Статистиката обаче показва друго - преобладаващата част от стар­тиращия бизнес стига само дотук и спира или угасва, преди да мине в следващия етап, в развитието.


Обратно