Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Що е бизнес , част I

2010-08-04

Бизнесът представлява осъществяване на самостоятелна стопанска дейност, която произвежда краен продукт - стоки, вещи, услуги - които се предлагат свободно на пазара.

Процесът на осъществяване на дейността изисква организиране на:

- управлението на работата - технологичния цикъл на производст­вото или на създаването на крайния продукт;

- подборът и квалификацията на персонала, добрите отношения в екипа;

- правилната експлоатация на разполагаемите ресурси - оборуд­ва­не, материали, енергия, включително и човешкия труд;

- качеството и привлекателността на крайния продукт от дей­ността;

- неговата реализация на пазара;

-устойчивото икономическо развитие на създадената структура - фирма, предприятие, кантора, студио и т.н.

 

Осъществяването на самостоятелна стопанска дейност е достойно начинание. Начинанието „бизнес” изисква поемане на отговорности. А не всеки ги желае. Отговорностите са бреме. Защото дават свобода. Колкото повече отговорности, толкова повече свобода. Много хора не обичат свободата. Тя ги задължава. Задължава ги да мислят за себе си, да мислят и за другите, да се грижат за отноше­ния­та между себе си и тези, които ги заобикалят. Да мислят за своя жи­вот, за своя бизнес, за всички, свързани с тази дейност.

 Спомням си един случай, описан от Антоан дьо Сент Екзюпери, от първата полови­на на 20-и век: Самият Екзюпери и негови приятели събрали пари, за да откупят свободата на един роб, бедуин, в Северна Африка. Спазарили се с гос­подаря му, купили му дрехи, дали му пари и го за­вели в големия град. Но човекът не знаел що да стори със свободата си. Трудно му било да се грижи за себе си. Скитосвал по града, потънал в безделие, и ко­гато оста­нал без пари, отново се върнал при господаря си и поискал пак да го вземе за роб, да му възлага работа, да му осигурява храна, да му дава топлина от своето огнище. Робът си прави олтар от огнището на господаря.


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Българинът трябва да се...

на 18.04.2019

Един от най-успешните мениджъри в световен мащаб –...

Анализи

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...

IPS7: Все повече фирми с GPS пролседяване в България

на 29.11.2018

Контролът е един от най-съществените фактори за...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com