Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Жизнен цикъл на бизнеса , част VI

2010-10-06

Последната фаза на цикъла е упадъкът, затихването на дейността.  Във фазата на упадък настойчиво се проявяват негативните страни на изградената система, но нейното съществуване продължава, по­ради инертността на средата, в която тя е разположена, в която тя се осъществява.Всяко забавяне на продажбата на бизнес в токова състояние затяга нещата. Понякога до необратимост. Заинатяването на собственика, нежеланието му да се раздели със заниманието си, може да го вкара в спиралата на задлъжнялостта и да го разори. Ако се размине само със закриване и прекратяване на дейността, може да се счита, че е имал късмет. Ако пък успее да продаде бизнеса си, късметът му е изключителен, макар че най-вероятно цената няма да е добра за него. Обикновено навлизането и престоят в този етап са съпроводени от странични явления, които започват своето въздействие още в предна­та фаза - в зрелостта. Привидно те не заплашват бизнеса и нямат пря­ка връзка с него, но всъщност го атакуват и развалят. Проявяването на тези симптоми е обусловено от общото развитие на изградената сис­тема - тя е отегчена, мудна, уморена. Бизнесът изостава, спира да се развива, и базата, и надстройката му остаряват, а собственикът няма желание да ги обнови.


Обратно