Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Жизнен цикъл на бизнеса , част II

2010-09-01

Етапът на въвеждане е най-труден - предприемачът трябва да нау­чи и да усвои  много неща, като за някои от тях дори не е и предполагал. Ще му се наложи да придобива нови умения, да полага усилия за работа с хора, да договаря, да контактува, да предлага и да се пазари. И всичко това едновременно, без възможности за протакане, с нужната степен на коректност. Етапът на въвеждане е най-неустойчив. Образно може да се каже, че единият крак на собственика е в бизнеса, другият - в пролетарско­то съсловие. Или става бизнесмен или се връща обратно.

 

Покрай многото причини за това има една, която аз отделям от дру­гите, считам я за важна:

Много хора започват бизнес с намерението да опитат. Грешен подход. От самото начало. Защото нагласата - да опиташ, носи в себе си коварното допускане за провал. А, по законите на живота, каквото мислиш - това ти се сбъдва.

И давам за сравнение следния пример - всеки пилот сяда в каби­ната на самолета с твърдото убеждение, че ще изпълни успешно полета. Няма пилот, който да се опитва да пилотира. Той просто го прави.

Затова и въздушният транспорт е най-сигурният превоз.

 

А при бизнеса, какво? - Ще опитам, пък ще видим. Самостоятелната дейност е достатъчно сериозно начинание, за да си позволи човек да експериментира, да опитва. Подобно отношение е малко несериозно. Затова и резултатите са такива - малцина успяват да създадат бизнес, да продължат напред. Началото е най-неустойчивият етап на бизнеса. Много хора се про­валят точно в началото. Затова е трудно да продадеш бизнес в етап на въвеждане. Благоприятното е, че този етап може значително да се съкрати, ка­то се използват съвременни методи за въвеждане - чрез интернет, с помощта на смели иновации, чрез гъвкаво поведение на предлагането на продукта.

 

Въпреки това, бизнес в етап на въвеждане трудно може да бъде оце­нен, да бъде възприет. А и такова състояние на дейността изисква зна­чителни умения от този, който иска да го купи. Той ще трябва да по­ложи доста усилия, докато го изведе във фазата на разрастване. Покупката на бизнес в начален етап е с висок риск.

 


Обратно