Проф. д.ик.н. Петър Стефанов преизбран за председател на Централния кооперативен съюз

30.05.2019г.
Проф. д.ик.н. Петър Стефанов преизбран за председател на Централния кооперативен съюз

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на Централния кооперативен съюз, проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе избран с пълно мнозинство за продължаване на мандата си като председател.

На събранието, бе представен отчета на управителния съвет за дейността на Съюза в периода 2015-2018г. Отчета бе приет на заседание на УС на ЦКС на 18 април 2019г,. а акцентите в него бяха постиженията и развитието на Съюза за периода в множество сектори както на национално, така и на световно равнище.

Подробно бяха разгледани резултатите и статистиките за периода в сферата на кооперативния бизнес, търговията на едро и дребно, сферата на туризма и балнеологията, селското и горско стопанство и не на последно място резултатите на търговските дружества на кооперациите, кооперативните съюзи и на Централен кооперативен съюз.

По време на представянето на отчета председателят на съюза проф. д.ик.н. Петър Стефанов сподели, че мечтае за кооперативно движение, което създава единство, приобщаване, устойчивост и реална отвореност към обществото. Все по-убедително се вижда и, че кооперативната идея се нуждае от ново Възраждане, което мотивира последователи и гарантира по-добро бъдеще.

В днешния ден освен стратегиите за развитие и постигнатите резултати, пълномощниците на 38-мото общото събрание на ЦКС направиха и своя избор за ново ръководство на Съюза и на членове на Управителния и Контролния съвет. Отново, за 5-ти пореден път от 2003г. насам, с пълно единодушие за председател бе избран проф. д.ик.н. Петър Стефанов. Председателят представи на присъстващите Стратегия за развитие на кооперативните организации 2030 и стратегически пътни карти за нейното реализиране. За разработване на Стратегията са отчетени резултатите и постиженията за периода 2003-20018г. Именно на тази база, Съюза разработва пет сценария за последвали действия, които разглежда и обсъжда по време на Националното съвещание през октомври миналата година. Сред заглавията на петте сценария за действие са: Продължаваме, както досега; Основен приоритет- Кооперативната търговия и Националният единен кооперативен пазар; Работим само с тези, които искат да дават повече; Работим по-малко, но по-ефективно; Правим много повече заедно. Необходимостта и готовността за развитие на кооперативните организации от системата налагат избора на Сценарий 5: Правим много повече заедно. Именно въз основа на него на събранието бяха представени ключовите тенденции за изпълнение на Стратегия 2030, необходимите цели за изпълнение, политики и действия, както и стратегическите пътни карти.

„За утрешният ден ни трябва смелост. Смелост да реализираме поставените цели. Смелост да представим бъдещия свят - светът на младите, на следващите поколения, и да им създадем стабилна основа днес.“ каза още председателят на ЦКС по време на днешното събрание.

***

Част от постиженията за изминалия период 2015-2018г. са Първо място и грамота на Министерство на труда и социалната политика за ЦКС и Сдружение „Всички заедно можем повече“, в категория „Социални иновации, свързани със социално включване“. През 2017г. по време на юбилейната година на ЦКС бе открит хотел КООП в гр. София. Същата година сградата на хотела е отличена с грамота от Национален конкурс Сграда на годината. Година по-късно отново Министерство на труда и социалната политика връчва на ЦКС и членуващите в него почетен плакет в категория „Социално включване“ за реализирания проетк „Кооперациите-устойчив бизнес в полза на обществото“. Същата 2018г., на Национален конкурс Сграда на годината, под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе връчена и специална награда за Корпоративна сграда КООП гр. София.

През периода ЦКС е домакин и на редица форуми и заседания, част от които са Младежки форум: Световната организация на потребителните кооперации (CCW) през есента на 2016г. Същата година, в София се състоя заседание на Борда на Кооперативна Европа. През 2017г. ЦКС бе домакин на заседание на Борда на Международния Кооперативен алианс, а през 2018 г на Генералната асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации в Европа (Евро КООП).

Поздравяваме Ви за безпогрешния избор и високия професионализъм и Ви пожелаваме през следващите години да ви съпътства ектусиазмът и сремежът към Кооперативно единство, защото Заедно мoжем повече.

Източник: www.businessnews.bg

Коментари: 0

Коментари