Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Анализи

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част IV

на 23.04.2010

Купуване на бизнес в етап на зрелост Въпреки че такова предложение е много примамливо, анализът е задължи­телен. Приходите от дейността са добри, но времето им е ограничено. Това е...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част III

на 22.04.2010

Купуване на бизнес в етап на растеж Състоянието на такъв бизнес обикновено е толкова добро, че не се налагат особени промени. По-скоро новият собственик трябва да се нагоди, да се впише в...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част II

на 21.04.2010

След купуването на бизнес в начална фаза трябва незабавно да се приложи активно управление, като стремежът е да се използва “засил­ката” дотук, постигнатото до момента. Новите мерки...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част I

на 20.04.2010

Основният смисъл на купуването на бизнес е да се прескочи нача­лото, част от стъпалата за създаване на собствена дейност. Да започ­неш не от нулата, а някъде от по-високо. И в зависимост...

Стратегия за продажба на бизнеса , част III

на 19.04.2010

След това нещата се поемат от тактиката. Тя трябва да разработи конкретни кратковременни мероприятия за подобряване на дейността и да ги разпредели като задачи към заетите в нея. При необходимост...

Стратегия за продажба на бизнеса , част II

на 16.04.2010

Друг елемент от стратегията за продажба на бизнеса е оценката. Първата оценка, а често и окончателната, прави самият собственик. И така е редно. Защото само той знае колко и какво му е струвало...

Стратегия за продажба на бизнеса , част I

на 15.04.2010

Стратегията е съвкупност от цели и мерки, които да доведат до про­дажба на бизнеса. Тя включва: - основание - обяснение за предлагането; - начини за представяне на дейността; - оценка на...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част IV

на 14.04.2010

Продажба в етап на упадък  Предлагането на бизнес в такова състояние е често и логично про­дължение. Търси се изход от влошаващото се развитие. Предлагането може да се подобри с...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част III

на 13.04.2010

Продаване на бизнес в етап на зрелост В този етап предложенията за продажба са доста съблазнителни. Защото собственикът най-вероятно предлага дейността си не въз основа на анализ, а по инстинкт...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса, част II

на 12.04.2010

Продаване на бизнес в етап на растеж  В този етап бизнесът вече е заел своето място на пазара, икономи­ката го е приела и разчита на резултатите му. От бизнес в такова състояние всички...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част I

на 09.04.2010

Продаване на бизнес в начален етап В този етап бизнесът няма свое стабилно място на пазара и той трудно може да бъде продаден изгодно. Защото е пренатоварен с очак­вания, с мечти. Все още...

Жизнен цикъл на бизнеса , част VII

на 08.04.2010

Нежеланието за промяна довежда до нежелана промяна. В този етап срещан вариант е и отказът от покупка от страна на потенциални купувачи. Причините може да са различни, но основно­то е, че след...

Жизнен цикъл на бизнеса , част VI

на 06.10.2010

Последната фаза на цикъла е упадъкът, затихването на дейността.  Във фазата на упадък настойчиво се проявяват негативните страни на изградената система, но нейното съществуване продължава,...

Жизнен цикъл на бизнеса , част V

на 07.09.2010

Зрелостта е илюзорен етап - уж всичко е добре, но не е на добре. (Дори имаме такава поговорка.) Всъщност едно умело ръководство може доста да поизцеди зрелост­та, може да я удължи и да отсрочи...

Жизнен цикъл на бизнеса , част IV

на 03.09.2010

Третият етап от жизнения цикъл на бизнеса е най-богат. Когато само събираш плодовете на предишните си усилия.  Но... всичко е добре до време, след това започва упадъкът. В състояние на...

Жизнен цикъл на бизнеса , част III

на 02.09.2010

Етапът на растеж/разрастване на бизнеса  е по-продължителен и грижите за него имат за цел да го направят дълготраен и колкото може по-късно да достигне зрелостта. Във втория етап на цикъла...

Жизнен цикъл на бизнеса , част II

на 01.09.2010

Етапът на въвеждане е най-труден - предприемачът трябва да нау­чи и да усвои  много неща, като за някои от тях дори не е и предполагал. Ще му се наложи да придобива нови умения, да полага...

Жизнен цикъл на бизнеса , част I

на 30.08.2010

Всяко явление има своето развитие, своя цикъл. Икономическите начинания в общи линии преминават през след­ните фази: 1. въвеждане; 2. развитие; 3. зрелост; 4. упадък.   Независимо...

Защо се продава бизнес , част II

на 25.08.2010

Когато и купувачът е търсеща личност - същото важи и за него. И неговите шансове за развитие и успех стават неограничени, ако покуп­ката отговаря на мечтите му. Друг път бизнесът навлиза в...

Защо се продава бизнес , част III

на 26.08.2010

От друга страна обществото ни засега е малко резервирано към та­кива промени. Неизживяната консервативност и износените представи от отмина­лата индустриална епоха, създават друго...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »