17,626 обяви от 12,285 клиента

Статии

Защо се търси съдружие , част I

на 05.05.2010

Най-краткият и точен отговор на този въпрос е - защото нещо не достига. Това, което не достига и се търси, може да бъде: 1. материална или финансова обезпеченост; 2. необходими умения и опит; 3....

Стратегия и тактика за купуване на бизнес , част III

на 04.05.2010

Следващата стъпка е оценка на бизнеса, който се предлага. Анали­зът в тази насока трябва да засегне: 1. материалната база; 2. силните и слабите страни на управлението; 3. системата за...

Стратегия и тактика за купуване на бизнес , част II

на 03.05.2010

Изграждането на стратегия за купувача на бизнес е личен акт, с осъзнати и с подсъзнателни елементи. Стратегията не винаги се споделя. И не изцяло. Тя е съкровена. Ис­кам да се занимавам с...

Стратегия и тактика за купуване на бизнес , част I

на 30.04.2010

Стратегията за придобиване на бизнес може да се изрази кратко  да се вземе нещо готово, работещо и да се прескочат няколко стъпала от развитието. Да се започне от някакво по-високо ниво. Това...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част VII

на 28.04.2010

Подлъгването на стартиращи предприемачи към такива сделки се основава на повърхностни заключения и изводи - еди-кой си има та­къв бизнес и той е много успешен. Напълно вярно - във всеки вид...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част VI

на 27.04.2010

Купуване на дейност в етап на упадък Такава покупка си е направо опасна. Ако купувачът не анализира и не си даде сметка какво купува, мо­же бързо да стигне до края. Такава оферта е приемлива...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част V

на 26.04.2010

Зрелостта дава възможност за голяма надценка и на репутацията. Привидно тя е в отлично състояние. Само че там някъде, в края на потреблението, вероятно вече е започнало заместването, подмяната....

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част IV

на 23.04.2010

Купуване на бизнес в етап на зрелост Въпреки че такова предложение е много примамливо, анализът е задължи­телен. Приходите от дейността са добри, но времето им е ограничено. Това е...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част III

на 22.04.2010

Купуване на бизнес в етап на растеж Състоянието на такъв бизнес обикновено е толкова добро, че не се налагат особени промени. По-скоро новият собственик трябва да се нагоди, да се впише в...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част II

на 21.04.2010

След купуването на бизнес в начална фаза трябва незабавно да се приложи активно управление, като стремежът е да се използва “засил­ката” дотук, постигнатото до момента. Новите мерки...

Кога и в какво състояние да купите бизнес , част I

на 20.04.2010

Основният смисъл на купуването на бизнес е да се прескочи нача­лото, част от стъпалата за създаване на собствена дейност. Да започ­неш не от нулата, а някъде от по-високо. И в зависимост...

Стратегия за продажба на бизнеса , част III

на 19.04.2010

След това нещата се поемат от тактиката. Тя трябва да разработи конкретни кратковременни мероприятия за подобряване на дейността и да ги разпредели като задачи към заетите в нея. При необходимост...

Стратегия за продажба на бизнеса , част II

на 16.04.2010

Друг елемент от стратегията за продажба на бизнеса е оценката. Първата оценка, а често и окончателната, прави самият собственик. И така е редно. Защото само той знае колко и какво му е струвало...

Стратегия за продажба на бизнеса , част I

на 15.04.2010

Стратегията е съвкупност от цели и мерки, които да доведат до про­дажба на бизнеса. Тя включва: - основание - обяснение за предлагането; - начини за представяне на дейността; - оценка на...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част IV

на 14.04.2010

Продажба в етап на упадък  Предлагането на бизнес в такова състояние е често и логично про­дължение. Търси се изход от влошаващото се развитие. Предлагането може да се подобри с...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част III

на 13.04.2010

Продаване на бизнес в етап на зрелост В този етап предложенията за продажба са доста съблазнителни. Защото собственикът най-вероятно предлага дейността си не въз основа на анализ, а по инстинкт...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса, част II

на 12.04.2010

Продаване на бизнес в етап на растеж  В този етап бизнесът вече е заел своето място на пазара, икономи­ката го е приела и разчита на резултатите му. От бизнес в такова състояние всички...

Кога и в какво състояние да продадем бизнеса , част I

на 09.04.2010

Продаване на бизнес в начален етап В този етап бизнесът няма свое стабилно място на пазара и той трудно може да бъде продаден изгодно. Защото е пренатоварен с очак­вания, с мечти. Все още...

Жизнен цикъл на бизнеса , част VII

на 08.04.2010

Нежеланието за промяна довежда до нежелана промяна. В този етап срещан вариант е и отказът от покупка от страна на потенциални купувачи. Причините може да са различни, но основно­то е, че след...

Жизнен цикъл на бизнеса , част VI

на 06.10.2010

Последната фаза на цикъла е упадъкът, затихването на дейността.  Във фазата на упадък настойчиво се проявяват негативните страни на изградената система, но нейното съществуване продължава,...