Важни стъпки при продажбата на бизнес

2021-12-16

Понякога любимият ви бизнес, който сте създали собственоръчно от нулата, трябва да бъде продаден. Така че, ако сте собственик на бизнес  и планирате да се разделите с него, то трябва да прецените следните стъпки при продажбата му.
От какви стъпки се състои продажбата на бизнес?
Продажбата на бизнес е голяма сделка. Тук цикълът на транзакция е по-дълъг и продавачът няма поле за грешка при преговорите. В зависимост от размера на бизнеса процесът на продажба може да отнеме от 1 седмица до 3 месеца и се състои от следните стъпки:

1. Бизнес оценка и подготовка за продажба
Винаги ще има купувач за всеки бизнес, но за бърза продажба трябва да бъдат изпълнени следните условия:
    • Бизнесът трябва да е работещ. Купувачите не са готови да закупят замразени бизнеси. Проектът трябва да е действащ към момента на продажбата, което гарантира възвращаемост на инвестицията още от първия ден след сделката.
    • Бизнесът трябва да е печеливш. Всеки адекватен купувач гледа на рентабилността. Освен активите, които придобива, за него е важно да възстанови инвестициите си в неговото закупуване, възможно най-скоро.
    • Прозрачност на бизнеса и всички показатели. Освен това собственикът на бизнеса трябва да е готов за тест драйв на своя проект. След това купувачът се убеждава в надеждността на проекта и че бизнесът отговаря точно на всичките му очаквания.
Какви критерии влияят върху стойността на бизнеса?
    • Месечна печалба. Средно проектите се продават за 18-36 месеца на изплащане на печалбата.
    • Възрастта на бизнеса. Купувачите са по-склонни да търсят фирми с дългогодишна дейност, които имат доказана история и репутация сред клиентите.
    • Цената на материалните и нематериални активи. Прогнозират се разходите за оборудване, наличности, ремонти и всички инвестиции за стартиране на бизнеса. Нематериални активи означават: уебсайт, рекламни кампании, договори с доставчици и т.н.
    • Автоматизация на бизнеса. Важен момент е с какъв персонал разполага компанията и колко добре са изградени всички процеси.

2. Представяне на бизнеса (портфолио)
Много важна стъпка при продажбата на бизнес е правилното му представяне.  Това е вид търговско портфолио, с описание на бизнеса и разкриване на всички стойности, които съдържа. За всеки собственик на бизнес, който работи в своята ниша от дълго време, може да изглежда, че предоставянето на информация изобщо не е необходима за купувача. Всъщност това е погрешно и всеки детайл може да повлияе на процеса на вземане на решение за покупка.
За да направите висококачествено портфолио трябва да:
    • Разкриете всички значения и ценности. Това включва детайли по историята на създаването на бизнеса, какви инвестиции са направени, опитът на служителите, какви конкурентни предимства има, перспективите му за развитие. Важно е не само да се опишат всички активи, но и значенията, които се крият зад историята на проекта. Основното нещо е да отговорите на въпроса на купувача: защо си струва да закупите готовия ни бизнес?
    • Напълно дигитализирайте бизнеса. Необходимо е изготвяне на управленския и финансов отчет на проекта. За купувача е много важно да предостави такъв за приходите и разходите, паричните потоци.
    •  Подгответе презентация. Всички материали трябва да бъдат събрани в един документ. Презентацията трябва да направи бизнеса напълно прозрачен и разбираем за купувача. Това премахва ненужните въпроси.
    • Подгответе снимки и видео клипове за бизнеса. Например, можете да заснемете видео от производство, което демонстрира целия процес на производство на стоки. Първото впечатление за проекта идва именно чрез представената визуална информация.
    •  Създайте продаващи текстове и реклами. Например: 2-3 изречения за първо впечатление, реклама за 3-4 абзаца и пълно представяне на проекта. Основното нещо е да правилно да  структурирате и представите цялата информация.

3. Провеждане на бизнес среща с купувача и сключване на договор
След като сте представили бизнеса си пред потенциални купувачи и вече сте успели да се договорите с някой от тях, следва етапа на провеждане на бизнес среща с купувача и сключване на договор за покупко-продажбата.
След подписване на основния бизнес договор за покупко-продажба:
    • Купувачът прехвърля парите за бизнеса на Продавача (Собственика);
    • Продавачът прехвърля всички необходими активи на Купувача за успешното функциониране на бизнеса;
Процесът на продажба се счита за успешно завършен ако и двете страни са доволни от него.


Обратно