17,626 обяви от 12,285 клиента

Стратегия за продажба на бизнеса , част II

2013-06-30

Друг елемент от стратегията за продажба на бизнеса е оценката. Първата оценка, а често и окончателната, прави самият собственик. И така е редно. Защото само той знае колко и какво му е струвало всичко дотук. Ако надделеят емоциите цената става завишена, ако се намеси разумът - може да стане прилична... и приемлива. Разбира се, всеки собственик в подобна ситуация се опитва да събере повече пазарна информация, да направи сравнения, да се допита до други в бранша. Но... винаги тегли нещата в своя полза.

Разделянето със създадената дейност е болка. Каквото и да си го­ворим това е част от предприемача, част от неговата същност. И едва ли може да се постигне справедлива цена. Затова трябва да се търси приемлива цена - такава, каквато би довела до продажба. За да продължат нещата напред, за да пребъде създаденото, макар и в чужди ръце. Препоръчително е при създаването на окончателната оценка да се потърси съдействие на консултант или анализатор, на някой, който има придобит опит в подобни сделки.

Страничният поглед, чуждата оценка могат да балансират очаква­нията и реалностите. Тук ви предлагаме методика за пресмятане цената на бизнеса, но тя си остава примерна, защото в крайна сметка оценката винаги е су­бективна и защото стойността на неосезаемите активи не може да се изчисли без да ги усетиш, без да си живял с тях. Паралелно с оценката или отделно от нея, трябва да се направи и вътрешен анализ на дейността - да се определят силните и слабите страни на всеки етап от нея, да се помисли за възможно краткосрочно подобряване (за дългосрочно няма време).

Тук участието на страничен анализатор е почти задължително - емо­ционалната обвързаност на собственика или на управляващия екип, е твърде голяма, за да покажат реалното състояние на нещата. В зависимост от конкретните условия могат да се предначертаят малки подобрения с добър ефект, които да предадат по-привле­кате­лен вид на дейността.

В много случаи на собствениците не им е до такива мерки - те прос­то бързат да се освободят. Но пък възлагането на подобрителните мер­ки на външен екип може да вдигне цената по сделката - вложените подобрения да се остойностят няколкократно. Въпрос на избор. И на финансови възможности. И на преодоляването на онази национална черта - да предлагаш скъпо триците, когато бързаш да продадеш браш­ното. И да се стремиш да продадеш в недобър вид.  Пазарът на бизнес не е битак, той изисква добро състояние. Толкова за стратегията.  Нейната крайна цел е да утвърди решението за продажба на бизнеса, да стигне до конкретна цена, евентуално - и до план за малки по­добрения.

 

 


Обратно