IPS7: Все повече фирми с GPS пролседяване в България

2018-11-29

Контролът е един от най-съществените фактори за управлението на всеки бизнес в наши дни. Контрол над транспортни и производствени средства, над ресурси и над служителите. Ефективен, своевременен, осигуряващ надеждна и своевременна информация за създаване и промяна на управленски стратегии – без него, няма как едно бизнес начинание да е успешно.

 Точно затова в последно време стана толкова популярно GPS проследяването на фирмени автомобили. Монтирането на тракери в превозните средства вече е обичайна практика във компании, които се занимават с транспортна, спедиторска, комунална и търговска дейност.  GPS проследяването осигурява освен елементарния контрол на трудовата дисциплина – спазването на работното време, зададените маршрути, предвидените спирки и препоръчаната за съответния автомобил скорост още много допълнителни опции, някои от които са безценни за всеки предприемач, независимо от мащаба на бизнеса му.

 Такива възможности са проследяването на моментния разход на гориво на всеки автомобил, установяването на местоположението на множество превозни средства в реално време, автоматичното генериране на пътни листовесправки за данък „уикенд“ и напомняне за сервизно обслужванеГТПвинеткакаско и други.

 Възможно е дори да охладите състезателните наклонности на някой ваш служител, седнал зад волана на нов служебен автомобил, който вие сте платили, като просто ограничите през GPS тракера максималната скорост на въпросното превозно средство. Елементарна на пръв поглед опция, която обаче може да се окаже безценна за фирмения ви бюджет, спестявайки произшествия със скъпите служебни автомобили или глоби заради допуснати нарушения и ПТП с тях.

 Не е за пренебрегване и фактът, че по-добрите фирми, предлагащи системи за GPS-проследяване осигуряват на клиентите си софтуер, даващ възможност за експортиране на всички справки в Excel, PDF или HTML файлове, удобни за принтиране и съставяне на изрядна фирмена документация.

 В България фирмите предлагащи GPS проследяване са по-малко от 10като предлаганите от тях опции са почти идентични.

Основен фактор при избора на доставчик е софтуерачрез който автомобилите ще бъдат следени.

 Предложенията на пазара са много, част от тях изглеждат неустоими с цената си. Цената, разбира се, е важна, но от не по-малко значение са качеството на използзваната за монтиране на автомобилите техника и софтуерът, който ще използвате последствие.

 Една от фирмите GPS7.bg предлага монтиране на GPS устройствабез първоначална инвестиция в закупуването им. От фирмата уточняватче това води до по-висока месечна такса от 25 лв. за един автомобилкоято при закупуването на устройствата е 10 лв.

 За да предлагат по-качествена услуга от GPS7.bg използват последните модели GPS устройства от лидера в световното производство Teltonika.

 Насочеността на всички доставчици у нас е към обслужването на фирмени автопарковено услугата се предлага и за частни лицакоито желаят да я използват за сигурност на семейните автомобили.

От бранша наблюдават сериозен ръст в търсенето на услугатакато очакват до 3 години тя да нарастне двойно.


Обратно