Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Петър Стефанов: Задава се ренесанс за кооперациите

Bookmark and Share Принтирай Изпрати на приятел
A A
Петър Стефанов: Задава се ренесанс за кооперациите

Председателят на Централния кооперативен съюз Петър Стефанов заяви, че предстои ренесанс за кооперациите. Това стана на 35-тото общо събрание на Централния кооперативен съюз.

„Ако се върнем в годините назад, ще видим, че в най-трудните години, кооперациите са създавани и управлявани от най-будните, най-прогресивните, най-морално устойчивите личности на своето време. Днес ние сме хората, които вземат решенията, които споделят успехите и проблемите на кооперативните организации в България“, заявява Стефанов.

Председателят очерта основните насоки за развитие на кооперациите. Развитие на бизнес стратегиите и диалог с европейските кооперации. Основните проблеми са: липса на опит и недостатъчен капацитет и професионализъм, като особено тежък проблем е невъзможността на някои председатели да се противопоставят на разрушителния натиск, който личните им интереси оказват върху ръководените от тях кооперации.

В момента в Европа има над 140 млн. член-кооператори и около 30% от гражданите в Европейския съюз се докосват до кооперативната идея чрез създадените от кооперациите 4.5 милиона работни места и осъществяваната стопанска дейност за над 1 трилион евро годишен стопански оборот. Именно затова, Стефанов заяви, че като част от тази икономика българските кооперации и създаденият от тях бизнес модел имат своя дял в устойчивото развитие, но трябва да продължат да полагат усилия за неговото запазване и в бъдеще.

Активно ще се работи в насоката, кооперациите да действат в синхрон с централната и местните властиза преодоляване на тежката демографска криза, продължаващото обезлюдяване на малките населени места и застаряването на населението в тях чрез активна работа за привличане на нови членове в големите градове и икономически активните региони, тъй като до момента, повечето кооперации работят самостоятелно, за малък кръг от хора. Чрез тези мерки, кооперациите трябва да направят така, че малките населени мести да станат по-добро място за живеене. По този начин, освен помощ за страната, кооперациите отново ще станат привлекателни организации, които да привлекат нови членове.

В заключение председателят на ЦКС се върна отново на 126-годишната история на кооперациите и подчерта, че тя е неизменна част от българската история и от историята на европейското кооперативно движение.

Коментари: 0

Коментари