Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Защо се продава бизнес

2010-10-28

Ако трябва да го кажа с едно изречение: Поради търсещото начало, заложено в човека. Какъвто и да е бизнесът, винаги има моменти на трудности, на ко­лебание, на неудоволетвореност, които пораждат желание за промяна. Промяната е добро начало. Човек може да търси промяна и при благоприятно развитие на дей­ността - поради еднообразието или просто защото обича предизвикателствата. Ние, хората, така сме устроени - да търсим новото, различното, не­­познатото. А тези, които се занимават с бизнес, са търсещи, отворени хора, на тях им е нужно движение. Те живеят с промените.

Бизнесът е промяна, низ от промени, непрестанно движение. А продажбата на бизнес, е просто един вариант, едно продължение.

Икономиката днес е динамична. Нововъведенията и възможности­те непрекъснато се увеличават и разнообразяват. Предизвикателствата привличат. Понякога дейността, начинанието, в което човек е навлязъл, не мо­же да отговори на личните стремежи и на представите за изява, нещо остава встрани от мечтите, не се припокрива с личностните потребнос­ти и с предварителната нагласа. Дори и да върви добре и да е достатъчно развита дейността, тя не съответства на емоционалния заряд, на вътрешния свят на предприемача. В подобен случай постигането на компромис и подтискането на част от стремежите, е за кратко - отвътре напира желание за друго начинание, са следващо стъпало, за нова изява. Личната неудоволетвореност поражда идеята за продажба на бизнеса. Защото, не е важно какъв е бизнесът, важното е човек да се чувства доволен и потребен.

Когато и купувачът е търсеща личност - същото важи и за него. И неговите шансове за развитие и успех стават неограничени, ако покуп­ката отговаря на мечтите му. Друг път бизнесът навлиза в рутина, проблемите и решенията се повтарят монотонно, доскучава. Или пък предприемачът се оказва в среда, която не отговаря на уси­лията и на уменията му. Нужна е промяна. И един от начините е да се смени бизнесът и да се започне друг - по-близък до мечтите, до въз­намеренията.

Правилният ход е: продажба на бизнеса и започване на нещо ново, на базата на натрупания опит и на придобитите умения. Решението за продажба на бизнеса е необходимата стъпка - възможност за но­во начало - за придобиване на нови умения. Няма нищо лошо в това да промениш намеренията и начинанията си, да смениш дейността си. Съвремието ни стана интересно, промените са задължителни. Сега животът предлага голямо разнообразие, големи възможности - добре е да опиташ, да се докоснеш до повече неща, да усвоиш пове­че умения. Възможностите са за това - да ги оползотворяваме. Промените са хубаво нещо, дори и когато човек трябва да се раздели с нещо, което е създал, с което е живял. Да продадеш бизнеса си е борба: между емоции и разум, между пре­сметливост и надежди, между постигната увереност и мамещи мечти.

От друга страна обществото ни засега е малко резервирано към та­кива промени. Неизживяната консервативност и износените представи от отмина­лата индустриална епоха, създават друго отношение. Остарялото схва­щане, че можеш с едно усвоено умение, с една работа да преживееш цял живот, още е живо, още е сред нас. Но животът вече е другаде. Това, което можеш днес, за утре не е достатъчно, това, което днес си усвоил, е само част от онова, което утре ти трябва, за да продължиш. Така е в живота, така е и в бизнеса. Промяната поражда движение, движението създава разнообразие, разнообразието изисква промяна... и отново, и отново. Продажбата на бизнес е промяна към по-добро, към по-различно състояние. Към друг бизнес.

Продажбата на бизнес не е само личен акт - цялото общество има нужда, има полза от такова действие. Днешните условия позволяват всяка дейност сравнително бързо да навлезе, да се развие, да достигне зрелост и рутина. А рутината пораж­да скука, нещата стават безинтересни, системата забавя развитието си. И ако в такъв момент собствениците на книжарницата и на кафе­нето се разменят и за двамата нещата ще дръпнат - по-силно и по-осе­заемо. Защото всеки от тях ще вложи нещо различно в новото си поп­рище, ще разбуди задрямали стремежи, ще оправи неща, които другият не би разбутал, ще се постарае да разнообрази и да раздвижи но­вия си бизнес. Защото ще оживи в себе си интереса към предизвикателството, към изявата, ще даде повече и ще получи повече - за себе си... и за другите.

Защото само човекът, дошъл от другаде, може да промени прият­но нещата, да ги пренареди. Така се раждат иновациите. Такова е и общественото значение на продажбата на бизнес - обогатя­ване и разнообразяване на дейностите, генериране на нововъведения. И, разбира се, на нови резултати.


Обратно