Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Що е биэнес

2010-03-22

Бизнесът представлява осъществяване на самостоятелна стопанска дейност, която произвежда краен продукт - стоки, вещи, услуги - които се предлагат свободно на пазара.

Процесът на осъществяване на дейността изисква организиране на:

- управлението на работата - технологичния цикъл на производст­вото или на създаването на крайния продукт;

- подборът и квалификацията на персонала, добрите отношения в екипа;

- правилната експлоатация на разполагаемите ресурси - оборуд­ва­не, материали, енергия, включително и човешкия труд;

- качеството и привлекателността на крайния продукт от дей­ността;

- неговата реализация на пазара;

- устойчивото икономическо развитие на създадената структура - фирма, предприятие, кантора, студио и т.н.

Осъществяването на самостоятелна стопанска дейност е достойно начинание. И не на всеки му стиска. Начинанието бизнес изисква поемане на отговорности. А не всеки ги желае. Отговорностите са бреме. Защото дават свобода. Колкото повече отговорности, толкова повече свобода. Много хора не обичат свободата. Тя ги задължава. Задължава ги да мислят за себе си, да мислят и за другите, да се грижат за отноше­ния­та между себе си и тези, които ги заобикалят. Да мислят за своя жи­вот, за своя бизнес, за всички, свързани с тази дейност.

Спомням си един случай, описан от Антоан дьо Сент Екзюпери, от първата полови­на на 20-и век: Самият Екзюпери и негови приятели събрали пари, за да откупят свободата на един роб, бедуин, в Северна Африка. Спазарили се с гос­подаря му, купили му дрехи, дали му пари и го за­вели в големия град. Но човекът не знаел що да стори със свободата си. Трудно му било да се грижи за себе си. Скитосвал по града, потънал в безделие, и ко­гато оста­нал без пари, отново се върнал при господаря си и поискал пак да го вземе за роб, да му възлага работа, да му осигурява храна, да му дава топлина от своето огнище. Робът си прави олтар от огнището на господаря.

Бизнесът е олтар, който сам си създаваш и за който сам се грижиш. Сам изграждаш упование, което споделяш с другите, с обществото. Крайният резултат от всеки бизнес е свръх продуктът (това, което е в повече от личните нужди) - стоки или услуги, които да участват в икономическия обмен и в съвкупния оборот на общността.

Бизнесът е умение да създаваш свръх продукт, да даваш повече, отколкото потребяваш. В своята същност бизнесът е отговорно занимание, което поставя редица изисква­ния пред всеки собственик. Непрестанно променящите се икономически условия налагат активно и грамотно управление. В противен случай краят идва бързо. Всеки бизнес, колкото и самостоятелен да е, не е само лично воле­во действие. В не­го задължително взема участие и предопределеност­та на съд­бата, кармата, с която идваме на този свят. Резултатите в бизнеса са същите, като резултатите в живота.

Няма начин, ако се справяте успешно с живота, да не ви върви в избраната от вас дейност (дейности). Самостоятелната стопанска дейност е свещенодействие, начинание, в което задъл­жително взема участие и съдбата - силата над нас, която предопределя резултатите ни. Бизнесът е умение да подчиниш лич­ното на общото, на света около теб, на Законите на живота. Във всяка самостоятелна дейност има и още една, невидима страна, невидимо участие - обществото, социалната среда, в която той се осъществява. Обкръжението, неговите правила и традиции, формират нуждата, потребността от всеки бизнес, от всяко начинание. А отношенията и връзките в общността, спомагат за реализацията, за обмена на край­ния продукт от бизнеса.

Обществото има нужда от много дейности, от много бизнеси.

Успешният бизнес е хармония. Но само погледнато отвън, отстрани.

Отвътре си е напрежение и усилия. Защото трябва да разбереш се­бе си, да откриеш общото с другите, да ги съчетаеш. Успехът е победа, едновременно над себе си и над условията, които всячески ти се противопоставят. Победа и над другите, които искат ти да не успееш. Защото така са устроени. Защото такива са законите на живота.  И за да успееш трябва да мислиш - с изпреварване.

Ето откъде започва всичко - от мислите. От онази съкровена част от всекиго, коя­то остава скрита, но която предопределя действията, която трасира успеха. Животът ти е такъв, каквито са мислите ти. Мислите могат да бъдат позитивни и негативни. Не може да мислиш за неудачи и да живееш добре.  Мисли за това, което искаш да ти се случи. Каквото посееш, това ще пожънеш  или - за каквото мислиш, това и ще събираш.

Хубавите мисли правят живота интересен. Мисли позитивно, за да живееш красиво. Мисли за бизнеса си като за успех. Бизнесът ти е такъв, каквито са мечтите ти.

В своята същност бизнесът е генератор на енергия. В него енергия­та влиза, пре­образува се, нараства и излиза, вградена в крайния про­дукт. Източник на тази енергия е човешкият дух, желанието и волята да направиш не­що по-добре, по-хубаво от преди. И трудът, градивни­ят човешки труд. Управлявайте енергията си, управлявайте енергията и на другите, на всички, които ви помагат да осъществявате дейността си. За себе си оставяйте само толкова, колкото ви е необходимо. Не акумулирайте из­лишно енергия. Акумулаторът има ограничен капацитет, генераторът - постоянен.

Генерирайте енергия. Карайте и другите край вас да генерират. Успехът е резултат от усилия, от съвместни усилия. Бизнесът е управление на ресурси, които винаги са в ограничено количество. Единствено трудът, човешкият труд е неограничен. И ка­то ресурс, и като възможности. Защото съзиданието е от него. И когато е добре организиран, той може да произвежда блага... и успехи.

Бизнесът е начин за изява.  А просперитетът му е плод от труд и стремежи.


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Българинът трябва да се...

на 18.04.2019

Един от най-успешните мениджъри в световен мащаб –...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com