Дизайн и трансформация на бизнеса

2011-05-11

Днес компаниите трябва да отговорят на постоянно нарастващото търсене на продукти, отличаващи се с добър дизайн. Която и индустрия да разгледаме, няма да е трудно да определим компаниите и продуктите, които се радват на най-голям успех, както и характеристиките, които и разграничават от останалите. Няма съмнение, че при липса на добър дизайн останалите параметри, осигуряващи конкурентоспособност за продуктите на компанията, са без значение.
Кое отличава в най-голяма степен водещите компании от другите в сектора?
Предполагам, ще се съгласите, че едно от основните им предимства е тяхната дългосрочна иновативна политика, свързана с дизайна. В условията на съвременната бизнес среда, отличаваща се с глобално свързани вериги на доставчиците, бързи промени в технологиите и търсенето, иновативните решения, ориентирани към дизайна, не могат да бъдат реализирани без наличието на устойчива корпоративна практика в реализацията и използването на най-съвременните технологии.

 


Обратно