Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Осъществяване на дейност от гражданско дружество

2010-07-21

Най-гъвкавата форма засега за осъществяване на бизнес. Малко или доста непопулярна, но най-ефективна. И като за начало на дей­ност и като за съдружие. При покупката на бизнес е много подходяща и като временна струк­тура - докато се изчистят и пренаредят нещата, преди да се навлезе в растеж и стабилност.

По своето основание гражданското дружество е дружество по Зако­на за задълженията и договорите.

Учредяването му става с нотариална заверка на договора за сдру­жение и с регистрация по БУЛСТАТ. По отношение на данъчното и на осигурителното облагане гражданското дружество е приравнено към юридическите лица (към търговските дружества).

Предимствата му са в по-малката данъчна прозрачност и в изклю­чително свободното движение на имущество (което вероятно ще се на­ложи при преструктурирането на дейността). Освен това гражданското дружество е много гъвкава форма за организация на сдружение - приемането и освобождаването на съдруж­ници е без всякакви усложнения, управлението е по-отворено и раздвижено.

Друга, по-висша форма на гражданско дружество, е консорциумът - съгласно буквата на закона той представлява сдружение между фир­ми (търговци) - изисква се предварителна регистрация за тях. При об­икновеното гражданско дружество съдружниците са физически лица.

Осъществяването и документирането на дейността на гражданско­то дружество е както при фирмите. Единствената му слаба страна е неговата непопулярност и лекото стъписване в началото на контактите, но като се спомене, че всъщност е юридическо лице, всичко си идва на мястото. Фирмите са за многолюдието, гражданските дружества - за инте­лигентните - има такава мисъл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com