Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Осъществяване на дейност от търговско дружество

2010-07-20

Това е най-често срещаният вариант. Търговското дружество е позната и добре приета форма. Засега е и данъчно стимулирана - дружеството дължи по-ниски данъци от ед­ноличния търговец. Търговското дружество може да бъде капиталово и некапиталово (без уставен капитал).

Капиталови структури са:

- дружество с ограничена отговорност - ООД;

- еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД;

- командитно дружество с акции - КД;

- акционерно дружество.

Некапиталовите сдружения са:

- събирателно дружество - СД;

- обикновено командитно дружество - КД.

Осъществяването на дейност чрез регистриране на търговско дру­жество е най-често срещаният вариант у нас - с достатъчно ясни пра­вила за счетоводна отчетност, за данъчно и счетоводно облагане. Ня­ма неясноти, административното обслужване не създава проблеми, кон­­трагентите и клиентите приемат с доверие тази форма. Сякаш цялата ни икономика е изградена от дружества.  Видимо непоклатима структура. Но само към външни влияния. И с впечатление за дълготрайност и устойчивост.

Но това е привидно. Защото всяко съдружие е временно. И това по­ражда вътрешни проблеми, вътрешно разклащане. Всяко дружество е временна форма на съвместна работа - това трябва да се помни и да се заложи от самото начало.

Няма вечно съдружие. И ако е успешно, всеки от съдружниците израства различно - идва време разделно - за самостоятелен път или за ново съдружие. Дружеството е добра форма за бизнес, но с уговорка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com