Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Осъществяване на дейност като едноличен търговец

2010-07-16

 В последно време едноличният търговец, като форма на организа­ция, е малко притиснат от данъчните правила. Явна е тенденцията към утежняване на данъчното бреме за такива собственици. За тази година, категорично те дължат по-големи данъци, спрямо съдружниците - при едни и същи резултати (печалба) от дейността. Вероятно тази линия ще се запази и за в бъдеще.

Частен случай

Ако придобитата дейност позволява, може да се приложи регист­рация на свободна професия (практика). Това е възможно за определени дейности, най-вече в областта на услугите и за неголеми по обем работи.

Предимствата на упражняването на свободна професия пред едно­личния търговец, са следните:

- опростена регистрация - веднага, срещу такса от 15 лв. (за тази година);

- ползване на нормативно признати разходи;

- освобождаване от воденето на счетоводство - няма разходи на вре­ме и на средства за него;

- по-голяма гъвкавост при документиране на дейността.

Нормативно признатите разходи представляват необлагаема с данъци и с осигуровки част от получените доходи. Предполага се, че тяхната стойност покрива разходите по осъществяване на дейността, без да е необходимо това да се доказва с фактури.

Слабите страни на упражняването на свободна професия са:

- ограничени възможности за прилагане - най-добре е в сферата на услугите, за материално производство става неизгодно;

- ограничени възможности за развитие;

- по-несериозно приемане от страна на клиентите.

Но пък ползването на такава форма, особено в началото на дей­ност, е много бързо приложимо и гъвкаво. А преминаването към след­ваща регистрация може да стане във всеки един момент. Прилагането на такъв начин е подходящо, ако се налага преструк­туриране и обновяване на дейността - като междинна структура. А защо да не се запази регистрацията на свободната професия - ед­на възможност повече.

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com