Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Начини за осъществяване на дейност

2010-07-14

При прехвърлянето на дейността възниква още един въпрос - как­ва икономическа форма да приеме новата структура.

Вариантите са следните:

- фирма на едноличен търговец;

- търговско дружество;

- гражданско дружество.

Основните особености на тези структури са:

За едноличния търговец - фирма, без основен капитал. Управлението и вземането на решения се осъществяват от нейния собственик.

За търговско дружество - фирма от съдружници с уставен или без уставен капитал, с ограничена отговорност към сделките - до размера на капитала. Управлението и вземането на решения се правят заедно или чрез упълномощаване на управител, като той може да бъде и външно лице. Законодателството допуска и еднолично търговско дружество (ЕООД) - дружество с едноличен собственик.

За гражданското дружество - сдружение между граждани или фир­ми, въз основа на правилата на Закона за задълженията и договори­те - само с нотариална заверка на договора, обикновено без уставен капитал. Много удобна форма за промени и за преструктуриране. Уп­равлението и решенията се провеждат съгласно предварителните договорености, които не са ограничени от нормативни изисквания.

Има и една друга форма, малко различна и встрани от фирмите - свободна практика (професия) с регистрация по БУЛСТАТ. При пре­хвърляне на бизнес тя може да се ползва (в отделни случаи), като на­чална и като преходна форма, която в по-късен етап да прерасне във фир­­­ма или съдружие. Регистрацията на свободна практика може успешно да се прилага в областта на услугите и на творческите дейности. За чисто търгов­ски или производствени дейности, тя не е подходяща.

Ако новопридобитата дейност се нуждае от значително преобразу­ване, един добър подход е нейното прехвърляне да стане чрез някак­ва междинна, приемна форма, в която нещата да се пренаредят, да се пооправят и вече в готов за работа вид, да се преместят в окончател­ната структура. Нещо като спомагателен кашон, в който изсипвате чекмеджето си, преди да го наредите старателно. И винаги остава нещо в кашона - за изхвърляне.

 Практически подобен подход има следното значение - негативите от купената дейност, свързани с организацията, с данъчната отчетност, със осчетоводяването, да останат в междинната структура, тя да се замрази или да се закрие и негодното да се затисне. А в окончателната форма да продължат само обнове­ните звена от дей­ността.

 

 

 

 

 

 

 

 


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com