Прехвърляне на дейността чрез закриване на фирматa

2010-07-13

Това е по-гъвкав способ.

Първо - защото не се прехвърля всичко. Нормално е при една сдел­ка за покупко-продажба на бизнес не всичко да се прехвърли, или да се раздели на части, на няколко сделки. Второ - няма го счетоводното обременяване за новия собственик - той все едно започва отначало. Трето - ако заедно с дейността се сменя и наименованието (репу­тацията), следите не са видими - икономическата среда възприема но­вата структура, изчистена от евентуалните негативности на старата.

При прехвърляне на дейността чрез закриване и нова регистрация, всяка от страните поема своята част от процедурата:

1. продавачът закрива своята дейност (или фирма);

2. купувачът регистрира новата структура.

По този начин новият собственик започва дейността си на чисто - без счетоводно прехвърляне. Няма проблем, ако репутацията на дей­ността е била положителна, той да я използва - самото преструктури­ране не касае клиентите, за тях е важно, че марката се запазва. Макар че няма как малко по-късно да не усетят промяната. И ако тя е позитивна за тях, репутацията нараства, ако не - сценарият е друг. Но по отношение на самото прехвърляне репутацията не създава проблеми.

 


Обратно