Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Прехвърляне на дейност по правилата на Търговския закон

2010-07-09

Това е най-често прилаганата процедура. Но е най-неизгодната. С излишни обременелости. Обикновено за нея се търси помощта на ад­вокат. А на него това му е работата - да източва приходи от проблеми­­те. Адвокатско прехвърляне.

И понеже адвокатите у нас не са специализирали търговско право, таксите им са доста щедри, както при криминални дела (лично мнение). При големи сделки с фирми, при вливане и поглъщане, процедура­та по Търговския закон е препоръчителната форма за преобразуване на дейността.

Но при малкия и средния бизнес може да се мине към по-лесен и по-безпроблемен начин - закриване на старата фирма и откриване на нова. При прехвърлянето по Търговския закон се изисква цялостно сче­товодно документиране на сделката за преобразуване на дейността. В подобни случаи по-ефективен би бил икономически консултант, още по­вече, че преобладаващата част от работата е от счетоводно естество. Има и друго - нормативната база у нас не е съвсем подготвена за такива сделки - те досега липсваха в практиката. Необходимо е време и натрупан опит, за да се облекчи нормативно процедурата за пре­хвърляне на бизнес. И това ще стане, но засега тази процедура е тро­мава и скъпо струваща.


Обратно