Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

KPD.bg

Избор на начина за осъществяване на дейност

2010-06-24

Ако трябва да се степенуват по режим на облага­не, най-облагоде­телст­вани са съд­руж­ни­ците в търговски и граждански дру­жества (с доходи от дивиденти), след то­ва - свободните професии и послед­ни остават е­д­ноличните търгов­ци.Разбира се, изборът зависи и от естеството на дей­­но­­ст­та - не вина­­­ги може да се ползва всеки от вариан­тите. От друга страна, за предпочитане е, когато има въз­мож­ност, да се прилага повече от един вариант и да се търси максимална изгода от комбинацията.

Промяна на начина за осъществяване на дейността

Обикновено в началото на самостоятелна дейност соб­ственикът не е достатъчно подготвен и изборът му на реги­страцията може да не е най-удачният. Няма никакъв проблем в процеса на дей­но­­ст­та това да бъде про­менено - трябва да се мине през закриване или прехвърляне към нова регистрация.


Обратно

Сектори

Търси

Новини

Проф. д.ик.н. Петър...

на 30.05.2019

По време на днешното 38-мо редовно общо събрание на...

Ръстът в цените на...

на 19.04.2019

Наблюдава се лек спад в обема на сделките в сектора на...

Анализи

Две стратегии, за да се справите с микромениджмънта в работата си

на 23.05.2019

При микромениджмънта шефът се стреми през цялото време...

6 стъпки за успешно изграждане на онлайн магазин

на 29.11.2018

  Всеки успешно развит бизнес има своите 5 до 10...Валутни курсове

1.8346
USD
2.2940
GBP
1.8310
CHF
1.9558
EUR
Източник: BNB

Времето

3 °C Измерено в 03:30
Ясно време
Вятър: посока Юг, скорост 4 км/ч
Влажност на въздуха 87%
Източник: wunderground.com