Посетете новия портал за покупко-продажба на машини и съоръжения, като натиснете тук.

Рекорден излишък в бюджета

Bookmark and Share Принтирай Изпрати на приятел
A A
Рекорден излишък в бюджета

Бюджетният излишък към края на март е достигнал 1.86 млрд. лв., показват предварителните данни наМинистерството на финансите. Подобно число към края на първото тримесечие статистиката не е отчитала никога. От съобщението на министерството се разбира, че факторите за плюса са по-високите приходи исвиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Месец март традиционно е силен за бюджетните приходи, защото изтича срокът за плащане на данък печалба на компаниите.

Само за последните четири дни на март постъпленията, администрирани от приходните агенции, надхвърлят 500 млн. лв. Освен по-високите данъчни и осигурителни приходи през март 2016 г. сред причините за големия излишък са 783 млн. лв., които са постъпили от Европейската комисия. Огромната част от тези постъпления представляват възстановени към България разходи, извършени в края на 2015 г., а друга част (около 1%) са аванси по европейските програми за новия програмен период 2014 - 2020 г.

От ведомството на Владислав Горанов сами уточняват, че предвид данъчния календар и еднократния характер на някои от постъпленията за изминалите три месеца, както и изместването на значителна част от инвестиционните разходи (вкл. по европейските програми) за втората половина на годината, прогнозираното ниво на бюджетния излишък не може да се интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на баланса в бюджета. Добрите параметри по текущото изпълнение на бюджета за тримесечието би следвало да се приемат като гаранция, че предвиденият бюджетен баланс за годината е постижим, пише в съобщението. За цялата година правителството очаква дефицит до 2%.

Числата към края на първото тримесечие показват, че общите приходи са нараснали с близо 1.3 млрд. лв. спрямо същия период на 2015 г. Данъчните и неданъчните постъпления са със 765 млн. лв. повече, докатовъзстановените средства от ЕК са с 520 млн. лв. над нивото от предходната година. Общите разходи са по-малко с около 315 млн. лв. Детайлни данни към края на март няма, но ако вземем за база официалните резултати към февруари, се вижда, че капиталовите разходи са двойно по-малко (230 млн. лв.), а и вноската в бюджета на ЕС е с близо 50 млн. лв. по-малка. Също така се вижда, че лихвените разходи на държавата са намалели с 46%. Може да се очаква, че април също ще е добър месец, тъй като в края изтича срокът за плащане на данъците и върху доходите на физическите лица.

В предварителните данни към март няма детайли. Такива обаче има към февруари, а те показват, че от началото на годината тенденцията е за все по-големи излишъци. Към края на втория месец бюджетът е с излишък от 915.2 млн. лв., или 1% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Превишаването на приходите над разходите почти поравно се поделя между положителното салдо по националния бюджет и това по европейските средства. От министерството припомнят, че, за сравнение, за първите два месеца на 2015 г. бе отчетен дефицит по консолидираната програма (която включва освен републиканския и бюджетите на социалното осигуряване, на съдебната власт, на общините, на университети, БАН, БНТ и БНР, извънбюджетни фондове и сметки и др.) в размер на 105.5 млн. лв. (0.1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1.1 процентни пункта.

Общо от данъци към края на февруари са постъпили 4.2 млрд. лв., или 16.3% от планираните за годината приходи. Съпоставено с година по-рано, данъчните постъпления нарастват номинално с 10%. В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци - ДДС и акциз. Приходите от преки данъци са 487.5 млн. лв., или 10.4% от предвидените за 2016 г., като спрямо първите два месеца на 2015 г. нарастват с 8 млн. лв. (1.7%). Приходите от косвени данъци са 2.5 млрд. лв., което е 19 на сто от разчетите, като нарастват спрямо година по-рано с 15.2%. Постъпленията от ДДС са 1.7 млрд. лв., или 20.2 % от планираните за годината. Размерът на невъзстановения ДДС към края на февруари е 141.1 млн. лв.

Източник: Capital.bg

Коментари: 0

Коментари