Търистически атракционни влакчета - 50% от бизнеса

НЕАКТИВНА Публикувана:11.10.2018
Прегледи: 7942

Price 130,000 EUR
Tourist attraction Train for Sale 50%

Additional Information

Number of Employees: 10 Year of Establishment: 11.10.2018 Annual profit: 200,000 EUR Website: touristtrain.eu/

За контакт


EMAIL
Съобщение